ImageTitle

Nyheder

Dynamics NAV 2018 udgives den 1. december 2017

Så nærmer tiden sig for udgivelsen af den nye Dynamics NAV 2018.

Hos Consortio IT, har vi fulgt den kommende NAV version tæt siden udgivelsen af NAV 2017, både i forbindelse med beta-arbejdet - og senest i Madrid, hvor vi deltog i det årlige EMEA Directions.

Nu må vi endelig begynde at snakke og skrive om løsningen, og vi vil derfor nedenfor fremhæve nogle af de vigtigste nye funktioner og observationer.

 

Dynamics NAV 2018 - hvad er der af nyt?

Hvis man kort skal opsummere, hvad Dynamics NAV 2018 har fokus på, så er det at have brugeren i centrum, og gøre daglige opgaver lettere og mere tilgængelige/automatiske, og så er underordnet, hvorfra man arbejder/hvordan man tilgår NAV og på hvilken platform.

 

Forbedret Integration

Efterhånden er der flere og flere virksomheder, som har valgt at bruge Office 365 som deres ”go-to” produkt til de daglige opgaver på kontoret. Derfor giver det også god mening, at Dynamics NAV snakker direkte sammen med disse produkter. Allerede med Dynamics NAV 2017 blev det lettere at arbejde med tilbud, ordre og faktureringsprocessen direkte fra Outlook, og i Dynamics NAV 2018 bliver det markant lettere at arbejde med ERP data i eksempelvis Excel, der nu giver mulighed for både at læse og editere data, som er født og lagret i Dynamics NAV. Dermed åbnes der nye døre i forhold til at arbejde mere struktureret med data i netop det system, som man selv måtte ønske.

Dertil kommer forbedret integration til Dynamics CRM, Microsoft Flow og ikke mindst Power BI, som gør det langt lettere at udnytte de forskellige andre Microsoft produkter sammen med et Dynamics NAV setup, både når løsningen er on-premise eller i skyen.

 

Arbejd - hvor du vil, og når du vil

Efterhånden som arbejdsmarkedet skifter, og der kommer flere og flere brugere som er digitale indfødte, så ændrer kravene sig også til virksomheders IT-systemer. Dette har Microsoft for længst erkendt, og de fortsætter deres udvikling af Dynamics NAV til at passe ind i denne nye mobile verden, hvor brugeren kræver og forventer, at kunne arbejde, hvor de vil, når de vil og på en platform efter eget valg. Alt dette uden at gå på kompromis med systemsikkerhed og håndtering af personfølsomme data.

Dynamics NAV 2018 indeholder en lang række forbedringer til den mobile klient og webklienten. Hele oplevelsen omkring preview og udskrift af rapporter er forbedret markant, og virker nu på alle platforme. Derudover er det nu muligt at personalisere brugeroplevelsen fra webklienten med ”drag and drop” og hurtigt at skifte rollecenter. Med Dynamics NAV 2018 har det aldrig være lettere at få tilpasset systemet til at opføre sig nøjagtigt, som den enkelte bruger ønsker, og webklienten er blevet et relevant alternativ til den installerede klient i rigtigt mange scenarier.

Big Data og AI

Big Data og AI er to af de mest hotte emner i stort set alle artikler og samtaler omkring fremtidens brug af IT-systemer og den generelle digitalisering.

Microsoft Dynamics NAV 2018 giver små og mellemstore muligheder adgang til unikke muligheder, som indtil nu har været forbeholdt løsninger til de helt store entreprisekunder.

Med let integration til Power BI, foruddefineret dashboards og direkte integration af Power BI i Dynamics NAV rollecenter og Pages, er det nu muligt at sammenkøre data fra ERP, andre interne og eksterne systemer i en platform. Hermed har man en helt unik mulighed for at lade data fra NAV og andre systemer flyde sammen i et, og blive præsenteret både direkte i Power BI eller i Dynamics NAV - alt efter, hvor man synes det giver mest værdi. Dertil kommer muligheden for at bruge Power BI features til at lave rapportering, ved bare at skrive spørgsmål i naturligt sprog, som så automatisk returnerer relevante data eller endda lade Power BI’s AI søge efter mønstre i virksomhedens data, for at få ny indsigt på måder, man ikke selv har tænkt på.

Med Dynamics NAV 2018 er det også muligt at integrere direkte med Cortana AI, som bla. kan bruges til billede genkendelse, der selv kan sætte attributter på varer, eller udfylde nøgledata på kontakter såsom alder og køn helt automatik - eller til at lave forecast på salg, cash flow eller lager via dataanalyser på tidligere perioders data.

 

Consortio IT er klar til at hjælpe

Consortio IT har i længere tid haft Dynamics NAV 2018 i hænderne, og er derfor også allerede nu klar til at hjælpe og rådgive i forhold til spørgsmål, demoer, opgraderingsscenarier osv.

 

 

Tidligere nyheder

Consortio IT i samarbejde med Business Academy Southwest

For at sikre fremtidige NAV talenter i området, arbejder Consortio IT i de kommende uger sammen med Datamatiker uddannelsen på EASV omkring et Microsoft Dynamics NAV forløb.

Der undervises i de tekniske aspekter rundt om Dynamics NAV og Consortio IT stiller hjælpelærer til rådighed, som underviser i generel brug af NAV og Power BI.

Derudover bidrager Consortio IT med viden og eksempler fra den ”virkelige” verden. For Consortio IT er det en god måde at arbejde tæt sammen med en meget relevant uddannelse i lokalområdet, de studerende lærer mere om os - og det giver os mulighed for, at knytte bånd til potentielt fremtidige kollegaer.

 

Consortio godkendt som Microsoft Dynamics C5 Partner

Consortio er glade for at kunne bekendtgøre at Microsoft netop har godkendt os til også at være Microsoft Dynamics C5 partner.

Dermed har Consortio udvidet Microsoft Dynamics NAV partnerskabet til også at omfatte C5, hvilket gør det muligt også at supportere C5 virksomheder og være den professionelle samarbejdspartner til opgradering og implementering af Microsoft Dynamics NAV og C5.

Det udvidede partnerskab med Microsoft harmonerer fint med Consortios vision, om at være den foretrukne IT udbyder i Sønderjylland for strategisk forretnings software 

 

Microsoft Dynamics Partner

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel om Consortio IT i JydskeVestkysten d. 27.10.2016 - “Kollegaer dropper det faste job for at lave firma sammen”

Jydske Vestkysten d. 27.10.2016

 

 

ImageTitle

Claus Rasmussen

Mobile: +45 29 68 42 60
Mail: cr@consortio.dk

ImageTitle

Søren Krog Nielsen

Mobile:+45 51 31 93 76
Mail: skn@consortio.dk

ImageTitle

Derk Bernhardt

Mobile:+45 51 31 93 78
Mail: dbe@consortio.dk

Skriv til os