Consortio 2

Om Consortio IT

Med et stadig større fokus på rentabilitet og effektivisering i en stadig mere globaliseret verden, er der også et behov for at små og mellemstore virksomheder moderniserer deres IT platforme, og i høj grad ændrer måden, som man tænker IT på.

Dette er noget som Microsoft for længst har erkendt, og de har derfor tilpasset deres forretningsmodel mere og mere i retningen af cloud og software as a service. Dette har skabt en helt unik situation, hvor små og mellemstore virksomheder, nu kan få adgang til software og services, som hidtil har været forbeholdt de store virksomheder.

Med nye versioner af Microsoft Dynamics NAV, Office 365, Power BI on premise eller på Azure har Microsoft gjort sådanne teknologier til allemands eje, dog er der stadig et stykke vej.

Mange små og mellemstore virksomheder er fanget i gamle komplekse løsninger, som over tid er knopskudt i mange retninger. Disse virksomheder står nu over for en stor udfordring med at modernisere deres IT - og ikke mindst deres syn på IT. 

Hvis disse virksomheder ønsker at forblive konkurrence dygtige, er det ikke længere nok, bare at holde deres IT-systemer i live.
Her er behov for en transformationsproces, hvor de både på IT siden og forretningssiden skal gå nye veje, for at forblive konkurrence dygtige - og samtidig kunne udnytte de teknologiske ændringer og forbedringer, der kommer med stadig hurtigere intervaller fra Microsoft og markedet generelt.

Det handler om at flytte IT omkostninger væk fra kun at handle om vedligeholdelse og drift, henimod at være værdiskabende og forretningsudviklende.

Det er her Consortio IT kan og vil hjælpe.

Consortio IT er en Microsoft Dynamics NAV og C5 Partner, beliggende i Sønderborg.

Vi er en succesfuld ejerledet virksomhed med højt til loftet og hurtig beslutningstagning.

Vi har specialiseret os i at rådgive, implementere, udvikle og supportere IT løsninger med fokus på Microsoft Dynamics NAV og C5, Office 365 og Azure Cloud.

Vores værdigrundlag indeholder: Ærlighed, Innovation, Engagement samt Partnerskab, og disse 4 elementer er alle en naturlig del af vores kultur, og den måde vi omgår hinanden og vores kunder på.

Consortio IT vil være den foretrukne IT udbyder i Syddanmark for strategisk forretnings software og hjælpe vores kunder til øget konkurrenceevne gennem digitalisering.

 

 

 

 

Claus Rasmussen

Claus Rasmussen

Mobile: +45 29 68 42 60
Mail: cr@consortio.dk

 

Søren Krog Nielsen

Søren Krog Nielsen

Mobile:+45 51 31 93 76
Mail: skn@consortio.dk

 

Derk Bernhardt

Derk Bernhardt

Mobile:+45 51 31 93 78
Mail: dbe@consortio.dk